Huisvesting Arbeidsmigranten

In de regio Haaglanden wonen en werken enkele tienduizenden arbeidsmigranten, die vooral uit Oost Europa afkomstig zijn. Zij zijn voor veel ondernemers onmisbaar geworden en leveren een belangrijke bijdrage aan de economie.

Het Stadsgewest Haaglanden heeft zich ten doel gesteld om te zorgen voor een eerlijk woon- en werkklimaat. Om meer en betere huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten te realiseren heeft het Stadsgewest in juni 2012 het ‘Aanjaagteam Huisvesting Arbeidsmigranten’ opgericht.

Het aanjaagteam is nu één jaar actief geweest. Samen met Emiel Elgersma maakte ik een korte film over de resultaten van het aanjaagteam.

Klik hier voor een HD versie van de video.