Milieubeleid Stadsgewest Haaglanden

Stadsgewest Haaglanden wil zorgen voor een goed evenwicht tussen wonen, werken, winkelen en recreëren aan de ene kant en goede zorg voor het milieu aan de andere kant. Om dat te bereiken, bevordert het Stadsgewest samenwerking op het gebied van milieu, tussen de negen regiogemeenten die deel uitmaken van het Stadsgewest.

Samen met Emiel Elgersma maakte ik in februari een video, waarin regiobestuurder Hans Horlings de drie belangrijkste speerpunten uit het Milieubeleid van het Stadsgewest toelicht.